Cruisecontrol 在 cruisecontrol 里添加 gtest 单元测试模块

lili.liu@united-imaging.com · 2011年12月14日 · 3 次阅读

[font=宋体] cruisecontrol 默认的 UT 使用 junit,我们需要添加 gtest 单元测试模块并将结果输出到 web consol[/font]

[font=宋体] 在模板里加入 [/font][font=Calibri] UT[/font][font=宋体] 模块 [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [color=red] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri][/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=宋体] 统一将 [/font][font=Calibri] UT[/font][font=宋体] 运行结果以 xml 格式生成在 [/font][font=Calibri] test-results[/font][font=宋体] 目录下 [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] 把 config.xml 中得 [/font][font=Calibri] log[/font][font=宋体] 合并模块打开 [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font] [font=Calibri] [/font]

暂无回复。
需要 登录 后方可回复。